Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem

Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem
zawieszany
H33B-Z-KP-20/30
Karta katalogowa
Certyfikat
Rys. tech. 20m   Rys. tech. 30m
Rys. DWG 20m    Rys. DWG 30m
Wnękowy
H33B-W-KP-20/30
Karta katalogowa
Certyfikat
Rys. tech. 20m   Rys. tech. 30m
Rys. DWG 20m   Rys. DWG 30m

PLIKI WSPÓLNE
Deklaracja właściwości użytkowych
Informacje techniczne

Wymiary
(wnęka) mm
Wysokość:
1000 (1020)
Szerokość:
360 (380)
Głębokość:
780 (780)

Opis podstawowy

Hydrant wewnętrzny DN33 boczny z miejscem na gaśnicę pod spodem, z wężem półsztywnym DN33 20 lub 30 metrów, w szafce zawieszanej lub wnękowej, z zaworem DN52 z redukcją kątową do DN33, osią wodną DN33 mosiężną oraz prądownicą mosiężną płynnie regulowaną między prądem zwartym a rozproszonym. Istnieje możliwość dopasowania produktu do potrzeb klienta.

Cechy produktu

Materiał
Lakierowanie
Drzwi
Zamek
Doprowadzenie
Zwijadło
Prądownica
Oś wodna
Wąż
Wąż doprowadzający
Zawór
Dodatkowe wyposażenie

Podstawowe wiadomości o hydrantach

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Firma Boxmet produkuje hydranty DN33 zgodnie z normą PN-EN 671-1 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym", określoną jako obowiązującą na terenie Polski poprzez właściwe rozporządzenie MSWiA.

Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 33 z wężem półsztywnym powinna wynosić nie mniej niż 1,5 dm3/s (90 l/min). W hydrantach DN 33 stosowane są węże półsztywne gumowe o nominalnej średnicy 25 mm. Długość węża w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, w obu przypadkach wąż musi stanowić jeden odcinek. Na końcu węża zamontowana jest prądownica o średnicy dyszy pozwalającej uzyskać minimalną wydajność wody 1,5 dm3/s (90 l/min), przy określonym ciśnieniu na zaworze hydrantowym. Stosowane przez firmę BOXMET Ltd. Sp. z o.o. prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.Wydajności wody z prądownic stosowanych w firmie BOXMET w hydrantach DN33
Prądownica
Wymiar dyszy lub
śred. równoważnej
w prądownicy
Wydajności dm3/s przy ciśnieniu roboczym
Współcz.
K
p=0,2 MPa
p=0,4 MPa
p=0,6 MPa
BOXMET
(standard)
10 - prąd zwarty
1,20
1,70
2,02
50,0
10 - prąd rozprosz.
1,17
1,63
1,95
45,0
BOXMET
12 - prąd zwarty
1,85
2,68
3,30
78,0
12 - prąd rozprosz.
1,97
2,86
3,60
83,0