Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne

KLBOX
Certyfikat ITB
Typoszereg
Rys. jednoskrzydłowe Rys. DWG
Rys. dwuskrzydłowe   Rys. DWG 
Rys. kopułkowe           Rys. DWG wyślij do nas zapytanie - chętnie pomożemy 
Wykonanie:
+ klapa o podstawie prostej wykonana standardowo z blachy stalowej ocynkowanej malowanej farbą proszkową, podstawa przygotowana do montażu ocieplenia (klapa dostarczana w standardzie z wełną mineralną i blachą okładczą),
+ bardzo duży typoszereg wymiarów otworu w dachu pod klapy BOXMET, umożliwający dokładne dopasowanie klap do Twoich potrzeb,
+ wypełnienie skrzydła poliwęglanową płytą wielokomorową (standardowo o grubości 16 mm, opcjonalnie 25 mm i 32 mm), zamiennie mogą być stosowane kopułki akrylowe (PMMA),
+ owiewki dołączone w standardzie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w standardzie w kolorze RAL7035,
+ wysokość podstawy w dwóch wersjach - 350 mm i 500 mm, w zależności od Twoich potrzeb i wymaganej powierzchni czynnej oddymiania.

Parametry:
Podstawowe parametry, jakie charakteryzują klapy oddymiające, wynikają z obowiązku klasyfikacji klapy, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12101-2: 2005, według której klapy są poddawane badaniom techniczno-użytkowym do celów oddymiania. Potwierdzeniem spełnienia wymagań jest certyfikat Stałości Własności Użytkowych 1488-CPR-0462/W.

Dostawa:
Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne dostarczane są w całości bądź w częściach do samodzielnego montażu na dachu (podzielona rama, skrzydło/-a osbono), w zależności od Twoich potrzeb i możliwości.
Standardowo klapa dostarczana jest z siłownikami, posiadającymi wyprowadzenie niezbędne do podłączenia do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, przykładowo za pośrednictwem puszki PP-BXM (w ofercie handlowej BOXMET Ltd.), na życzenie możliwa dostawa bez siłowników.
dobierz puszkę instalacyjną E90

Opis podstawowy

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu, stanowią część składową systemu oddymiania obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów oraz ciepła - produktów powstałych wskutek zaistnienia pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej (zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektów). Uruchomienie ich następuje w wyniku otrzymania z urządzeń kontrolnych informacji o zaistnieniu zagrożenia pożarowego. W warunkach codziennego użytkowania, poprzez wykorzystanie układu sterującego centrali oddymiania, klapy służą do doświetlania oraz wentylacji przestrzeni, w których się znajdują.

Klapy BOXMET wyposażane są w niezawodne napędy elektryczne firmy D+H typu ZA 155 - poza niezbędnymi wymaganiami, do prawidłowego działania w trakcie zaistnienia zagrożenia, napęd posiada sygnalizację otwarcia i zamknięcia, co pozwala na uzyskanie rzeczywistej informacji o stanie (otwarcia/zamknięcia) klapy bez ingerencji w konstrukcję klapy i stosowania dodatkowych urządzeń (krańcówek), niebędących elementami systemu.

Klapy dymowe i dymowo-wentylacyjne BOXMET posiadają Certyfikat Stałości Własności Użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, a zastosowane napędy zębatkowe ZA 155 - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB).

Cechy produktu

Materiał
Wyposażenie
Lakierowanie