Kontakt


Dane teleadresowe:

Boxmet Ltd Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce


Telefony:

tel. +48 74 83 69 238
tel. +48 74 83 69 298
Fax +48 74 83 69 268

Wpis do rejestru - Sąd IX Wydział Gosp. we Wrocławiu
KRS nr 0000 196 196
Kapitał zakładowy 402 000,00 zł.
NIP: 882-000-37-86
REGON: 890050922
Właściciele
Stanisław Pańczak spanczak@boxmet.com.pl
Tomasz Trawniczek ttrawniczek@boxmet.com.pl

Zarząd
Marcin Misiołek
Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238 mmisiolek@boxmet.com.pl
Tomasz Wróblewski
Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238 twroblewski@boxmet.com.pl

Sekretariat
Joanna Barańska tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 14 jbaranska@boxmet.com.pl

Księgowość i kadry
Iwona Księżyk
Specjalista ds. Kadr i Płac
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 36 iksiezyk@boxmet.com.pl
Beata Ziółkowska - Kwiecień
Zastępca Głównej Księgowej
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 60 bziolkowska@boxmet.com.pl
Karolina Malaga
Główna Księgowa
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 37 kmalaga@boxmet.com.pl

Dział Handlu i Marketingu
Marta Dobrzyńska tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 64 mdobrzynska@boxmet.com.pl
Gabriela Popiel tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 34 gpopiel@boxmet.com.pl
Przemysław Klaus tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 35 pklaus@boxmet.com.pl
Agnieszka Chruściel tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 65 achrusciel@boxmet.com.pl
Mariusz Pudłowski tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 11 mpudlowski@boxmet.com.pl
Agnieszka Mitrofaniuk
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 32 amitrofaniuk@boxmet.com.pl
Paweł Gryszan
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 10 pgryszan@boxmet.com.pl

Dział techniczny
Andrzej Dujka tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 adujka@boxmet.com.pl
Grzegorz Siekierka tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 gsiekierka@boxmet.com.pl
Paweł Mitura
Kierownik Działu Technicznego i Działu Rozwoju
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 pmitura@boxmet.com.pl
Właściciele
Stanisław Pańczak
spanczak@boxmet.com.pl
Tomasz Trawniczek
ttrawniczek@boxmet.com.pl

Zarząd
Marcin Misiołek
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Wiceprezes Zarządu

tel (+48 74) 83 69 238
mmisiolek@boxmet.com.pl
Tomasz Wróblewski
Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238
twroblewski@boxmet.com.pl


Sekretariat
Joanna Barańska
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 14
jbaranska@boxmet.com.pl

Księgowość i Kadry
Iwona Księżyk
Specjalista ds. Kadr i Płac
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 36
iksiezyk@boxmet.com.pl
Beata Ziółkowska-Kwiecień
Zastępca Głównej Księgowej
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 60
bziolkowska@boxmet.com.pl
Karolina Malaga
Główna Księgowa
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 37
kmalaga@boxmet.com.pl


Dział Handlu i Marketingu
Paulina Klementowska
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 64
pklementowska@boxmet.com.pl
Paweł Urbanik
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 34
purbanik@boxmet.com.pl
Przemysław Klaus
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 35
pklaus@boxmet.com.pl
Agnieszka Chruściel
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 65
achrusciel@boxmet.com.pl
Mariusz Pudłowski
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 11
mpudlowski@boxmet.com.pl
Paweł Gryszan
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 10
pgryszan@boxmet.com.pl
Agnieszka Mitrofaniuk
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 32
amitrofaniuk@boxmet.com.pl


Dział techniczny
Andrzej Dujka
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
adujka@boxmet.com.pl
Grzegorz Siekierka
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
gsiekierka@boxmet.com.pl
Paweł Mitura
Kierownik Działu Rozwoju
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
pmitura@boxmet.com.pl