Kontakt


Dane teleadresowe:

Boxmet Ltd Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce


Telefony:

tel. +48 74 83 69 238
tel. +48 74 83 69 298
Fax +48 74 83 69 268

Wpis do rejestru - Sąd IX Wydział Gosp. we Wrocławiu
KRS nr 0000 196 196
Kapitał zakładowy 402 000,00 zł.
NIP: 882-000-37-86
REGON: 890050922
Właściciele
Stanisław Pańczak spanczak@boxmet.com.pl
Tomasz Trawniczek ttrawniczek@boxmet.com.pl

Zarząd
Marcin Misiołek
Dyrektor ds. Handlowych, Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238 mmisiolek@boxmet.com.pl
Tomasz Wróblewski
Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238 twroblewski@boxmet.com.pl

Sekretariat
Joanna Barańska tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 14 jbaranska@boxmet.com.pl

Księgowość i kadry
Iwona Księżyk
Specjalista ds. Kadr i Płac
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 36 iksiezyk@boxmet.com.pl
Beata Ziółkowska - Kwiecień
Zastępca Głównej Księgowej
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 60 bziolkowska@boxmet.com.pl
Karolina Malaga
Główna Księgowa
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 37 kmalaga@boxmet.com.pl

Dział Handlu i Marketingu
Sławomir Jegorow
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Województwa: kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 10 sjegorow@boxmet.com.pl
Błażej Politowski
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
Województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 32 bpolitowski@boxmet.com.pl
Agnieszka Witkowska
Województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 35 awitkowska@boxmet.com.pl
Jarosław Szczepaniak
Województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 34 jszczepaniak@boxmet.com.pl
Ilona Pietrzak
Realizacja zamówień
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 64 ipietrzak@boxmet.com.pl

Dział techniczny
Andrzej Dujka tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 adujka@boxmet.com.pl
Grzegorz Siekierka tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 gsiekierka@boxmet.com.pl
Paweł Mitura
Kierownik Działu Technicznego i Działu Rozwoju
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12 pmitura@boxmet.com.pl
Właściciele
Stanisław Pańczak
spanczak@boxmet.com.pl
Tomasz Trawniczek
ttrawniczek@boxmet.com.pl

Zarząd
Marcin Misiołek
Dyrektor ds. Handlowych
Wiceprezes Zarządu

tel (+48 74) 83 69 238
mmisiolek@boxmet.com.pl
Tomasz Wróblewski
Dyrektor ds. Technicznych
Wiceprezes Zarządu
tel (+48 74) 83 69 238
twroblewski@boxmet.com.pl


Sekretariat
Joanna Barańska
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 14
jbaranska@boxmet.com.pl

Księgowość i Kadry
Iwona Księżyk
Specjalista ds. Kadr i Płac
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 36
iksiezyk@boxmet.com.pl
Beata Ziółkowska-Kwiecień
Zastępca Głównej Księgowej
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 60
bziolkowska@boxmet.com.pl
Karolina Malaga
Główna Księgowa
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 37
kmalaga@boxmet.com.pl


Dział Handlu i Marketingu

Sławomir Jegorow
Kierownik Działu Handlu i Marketingu
Województwa: kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 10
sjegorow@boxmet.com.pl

Błażej Politowski
Zastępca Kierownika Działu Handlu i Marketingu
Województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 32
bpolitowski@boxmet.com.pl

Agnieszka Witkowska
Województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 35
awitkowska@boxmet.com.pl
Jarosław Szczepaniak
Województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 34
jszczepaniak@boxmet.com.pl
Ilona Pietrzak
Realizacja zamówień
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 64
ipietrzak@boxmet.com.pl


Dział techniczny
Andrzej Dujka
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
adujka@boxmet.com.pl
Grzegorz Siekierka
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
gsiekierka@boxmet.com.pl
Paweł Mitura
Kierownik Działu Rozwoju
tel (+48 74) 83 69 238 wewn. 12
pmitura@boxmet.com.pl