Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy wychylny / niewychylny

Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy wychylny / niewychylny
Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy wychylny / niewychylny
Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy wychylny / niewychylny
Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy wychylny / niewychylny
WYCHYLNY
H25-B-W-20/30
Karta katalogowa
Certyfikat
Rys. tech. 20m   Rys. tech. 30m
Rys. DWG 20m    Rys. DWG 30m
NIEWYCHYLNY
H25-B-NW-20/30
Karta katalogowa
Certyfikat
Rys. tech. 20m   Rys. tech. 30m
Rys. DWG 20m   Rys. DWG 30m

PLIKI WSPÓLNE
Deklaracja właściwości użytkowych
Informacje techniczne

Wychylny
20m / 30m
Wysokość:
470 / 550
Szerokość:
570 / 660
Głębokość:
250 / 250

Niewychylny
20m / 30m
Wysokość:
470 / 550
Szerokość:
470 / 550
Głębokość:
250 / 250

ZDJĘCIA PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY

Opis podstawowy

Hydrant wewnętrzny DN25 bezszafkowy, z wężem półsztywnym DN25 20 lub 30 metrów, w wersji wychylnej i niewychylnej, z zaworem DN25 mosiężnym, osią wodną DN25 mosiężną oraz prądownicą mosiężną płynnie regulowaną między prądem zwartym a rozproszonym. Opcjonalnie dostępna również szafka zabezpieczająca zawór.

Cechy produktu

Materiał
Lakierowanie
Zwijadło
Prądownica
Oś wodna
Wąż
Wąż doprowadzający
Zawór
Dodatkowe wyposażenie

Podstawowe wiadomości o hydrantach

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Firma Boxmet produkuje hydranty DN25 zgodnie z normą PN-EN 671-1 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym", określoną jako obowiązującą na terenie Polski poprzez właściwe rozporządzenie MSWiA.

Aby hydrant mógł działać prawidłowo, ciśnienie wody na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Wydajność hydrantów DN 25 z wężem półsztywnym powinna wynosić nie mniej niż 1 dm3/s (60 l/min). W hydrantach DN 25 stosowane są węże półsztywne gumowe o nominalnej średnicy 25 mm. Długość węża w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, w obu przypadkach wąż musi stanowić jeden odcinek. Na końcu węża zamontowana jest prądownica o średnicy dyszy pozwalającej uzyskać minimalną wydajność wody 1 dm3/s (60 l/min), przy określonym ciśnieniu na zaworze hydrantowym. Stosowane przez firmę BOXMET Ltd. Sp. z o.o. prądownice pozwalają uzyskać prąd zwarty lub rozproszony strumienia wody.Wydajności wody z prądownic stosowanych w firmie BOXMET w hydrantach DN25
Prądownica
Wymiar dyszy lub
śred. równoważnej
w prądownicy
Wydajności dm3/s przy ciśnieniu roboczym
Współcz.
K
p=0,2 MPa
p=0,4 MPa
p=0,6 MPa
SRI
6 - prąd zwarty
0,52
0,77
0,93
22,5
6 - prąd rozprosz.
0,50
0,73
0,90
21,7
AWG
6 - prąd zwarty
0,63
0,90
1,00
26,0
6 - prąd rozprosz.
0,60
0,67
0,93
22,0
AWG
8 - prąd zwarty
0,92
1,32
1,62
39,3
8 - prąd rozprosz.
1,07
1,50
1,83
45,0
AWG
10 - prąd zwarty
1,05
1,50
1,80
44,5
10 - prąd rozprosz.
1,15
1,62
1,97
48,5
BOXMET
10 - prąd zwarty
1,03
1,48
1,83
44,0
10 - prąd rozprosz.
1,12
1,58
1,98
47,0