Puszka E90 PP-BXM Typ 6

Puszka E90 PP-BXM  Typ 6
Puszka E90 PP-BXM  Typ 6
Puszka E90 PP-BXM  Typ 6
Puszka E90 PP-BXM  Typ 6
Puszka E90 PP-BXM  Typ 6
Puszka E90 PP-BXM  Typ 6

4 przewody
3-żyłowe
PP-BXM TYP 6
Z bezpiecznikiem
PP-BXM TYP 6.1
Karta katalogowa
Aprobata techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych

Wymiary
mm
Wysokość:
30
Szerokość:
162
Głębokość:
105

Opis podstawowy

Puszki instalacyjne serii PP-BXM E30-E90 to kompletny program produktów dla rozgałęzień elektroinstalacyjnych stosowanych w instalacjach z podtrzymaniem funkcji E30-E90 wg. DIN 4102 część 12. Przeznaczone są do instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania lub przesyłania sygnału w czasie pożaru do 90 minut (E30/E60/E90).

Dzięki różnorodności budowy łączeniowej oraz możliwości wyposażenia w bezpieczniki przeciążeniowe lub termiczne, mają szerokie zastosowanie w:
+ zasilaniu urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, np. wentylatorów oddymiających i napowietrzających, systemów centralnej baterii oświetlenia awaryjnego, siłowników klap, central: systemów sygnalizacji pożaru, sterowania oddymianiem, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, itp.,
+ instalacjach transmisji danych, np. w systemach sygnalizacji pożarowej,
+ systemach DSO oraz sygnalizatorach akustycznych i optycznych SSP z zastosowaniem bezpiecznika.

Puszki standardowo wykonane są z blachy czarnej DC01 malowanej proszkowo w kolorze czerwonym RAL3000, wyposażone w kostki łączeniowe wykonane z ceramiki odpornej na wysokie temperatury.

Cechy produktu

Materiał
Lakierowanie
Wyposażenie
Parametry