Pracownicy Boxmet zaangażowani w szeroko pojęte bezpieczeństwo

W wyniku roztopów w dniach 12 – 14 kwietnia miało miejsce podtopienie Kamionek – dzielnicy Pieszyc, a w akcji ratowania mienia i dobytku i ludzi brała udział ochotnicza straż pożarna z Piskorzowa, w tym jeden z naszych miejscowych pracowników – Piotr P. (patrz zdjęcie).

Straż z Piskorzowa wspieramy również dostarczając sprzęty naszej produkcji.